Međunarodni arhitektonski konkurs |
Autobuska i Železnička stanica Novi Beograd |

Lokacija | Blok 42, Beograd, Srbija.

Godina projektovanja | 2014.

Autor | Dušan Trifunović sa                                  Đ.Alfirević, P.Marković.

Link | 10.aeccafe
Međunarodni arhitektonski konkurs |
Beton hala waterfront center |

Lokacija | Karadjordjeva Br. 1-4, Beograd, Srbija.

Godina projektovanja | 2011.

Autor | Dušan Trifunović sa                                   Đ.Alfirević, P.Tufegdžić, Đ.Nikolić, B.Stanković, M.Vujosević.

Nagrada | Najboljih 25 od 760 projekata

Link | Archdaily,
             Europaconcorsi
Arhitektonski konkurs |
Multifunkcionalni centar Zlatibor |

Lokacija | Zlatibor, Čajetina, Srbija.

Godina projektovanja | 2011.

Autor | Dušan Trifunović sa                                   D.Ignjatović, N.Ć.Ignjatović, B.Stanković, P.Tufegdžić, A.Mraović, S.Alorić.

Nagrada | Otkup

Link | nekolikoArhitekata

Arhitektonski konkurs |
Pet beogradskih vrtića |

Lokacija | 5 lokacija, Beograd, Srbija..

Godina projektovanja | 2010.

Autor | Dušan Trifunović sa                                   D.Ignjatović, N.Ć.Ignjatović, B.Stanković, P.Tufegdžić, A.Mraović, S.Alorić.

Nagrada | Otkup

Link | nekolikoArhitekata

Arhitektonski konkurs |
Rekonstrukcija i adaptacija starog skladišta |
         Isover - Multy Comfort House Studentski konkurs |

Lokacija | Pantin, Pariz, Francuska.

Godina projektovanja | 2010.

Autor | Dušan Trifunović sa                                   B.Stanković, Đ.NIkolić, B.Stević.

Nagrada | III Nagrada

Link | Isover

Arhitektonski konkurs |
Turistički centar "Srbija na Dlanu" |
     

Lokacija | Srebrno jezero, Veliko Gradište, Srbija.

Godina projektovanja | 2010.

Autor | Dušan Trifunović sa                                   Đ.Alfirević, B.Stanković, Đ.NIkolić, B.Stević.

Arhitektonski konkurs |
Novi koncept konfora u poslovnom objektu |
       Isover - Multy Comfort House Studentski konkurs |

Lokacija | Beograd, Srbija.

Godina projektovanja | 2009.

Autor | Dušan Trifunović sa                                   B.Stanković, Đ.NIkolić, B.Stević.

Nagrada | II Nagrada

Link | Isover

Arhitektonski konkurs |
Piraeus Tower 2010 |
                                                        Rekonstrukcija fasade |

Lokacija | Atina, Grčka.

Godina projektovanja | 2010.

Autor | Dušan Trifunović sa                                   D.Ignjatović, N.Ć.Ignjatović, B.Stanković, P.Tufegdžić, S.Alorić.

Nagrada | Najboljih 69 od 380 projekata

Arhitektonski konkurs |                                       
Poslovna zgrada Matijević
|

Lokacija | Novi Sad, Srbija.

Godina projektovanja | 2009.

Autor | Dušan Trifunović sa                                   Đ.Alfirević, B.Stanković, Đ.Nikolić, B.Stević.

K o n k u r s i