Proizvodno poslovni objekat|                            Fabrika lekova PharmaSwiss               

Lokacija | Batajnički drum br.5a, Batajnica, Beograd,Srbija.

Površina objekta | 16.240,00 m²

Godina projektovanja | 2011.

Godina izgradnje | 2013.

Autor | Dušan Trifunović sa  A.Popović, B.Čanković, V.Simović, L.Skok i Direktor projekta G.Stojanović.

Fotografija | Rade Kovač

Projekat rekonstrukcije i adaptacije|                 Hotel Park |

Lokacija | Budva, Crna Gora.

Površina objekta| 22.350,00 m²

Godina projektovanja | 2010.

Autor | Dušan Trifunović

Urban Multifunctional Park - Trg Republike |     Opera, Balet, Filharmonija Galerija|

Lokacija | Trg Republike, Beograd, Srbija.

Površina objekta | 25.000,00 m²

Godina projektovanja | 2010.

Autor | Dušan Trifunović

Poslovno upravni objekat |                Građevinska kompanija |                                     GTP Bauen

Lokacija | Vrbas, Serbia.

Površina objekta | 120,00 m²

Godina projektovanja | 2008.

Godina izgradnje | 2009.

Autor | Dušan Trifunović

Glavni projekat | Dušan Trifunović Đ.Alfirević, Đ.Nikolić, B.Stanković.

Arhitektura krize |                                              Novi modeli stanovanja u gradu |          Višeporodično stanovanje|

Lokacija | Borča, Beograd, Srbija.

Godina projektovanja | 2009.

Autor | Dušan Trifunović

Gradski Hotel |

Lokacija | Trg Slavija, Beograd, Srbija.

Površina objekta | 16.000,00 m²

Godina projektovanja | 2009.

Autor | Dušan Trifunović

Socijalno stanovanje |                                       Višeporodično stanovanje za ugrožene 

Lokacija | Zvečanska, Beograd, Srbija.

Površina objekta | 5.000,00 m²

Godina projektovanja | 2008.

Autor | Dušan Trifunović

A r h i t e k t u r a