Projekat Enterijera |                                   Proizvodno poslovni objekat|                           Fabrika lekova PharmaSwiss

Lokacija | Batajnički drum br.5a, Batajnica, Beograd, Srbija.

Površina objekta | 16.240,00 m²

Godina projektovanja | 2011.

Godina izgradnje | 2013.

Autor | Dušan Trifunović i A.Popović.

Fotografija | Rade Kovač

Projekat Enterijera |                                           Porodična kuća Mutavdžić

Lokacija | Bežanijska kosa, Beograd, Srbija.

Površina objekta | 130,00 m²

Godina projektovanja | 2009.

Godina izgradnje | 2010.

Autor | Studio Alfirević:                                       Dušan Trifunović sa Đ.Alfirević, Đ.Nikolić.

Fotografija | Rade Kovač

E n t e r i j e r